Assabikoon กลุ่มชนแนวหน้า

Just another WordPress.com weblog

ความรู้เกี่ยวกับหะดีษ(7) สิงหาคม 4, 2009

 • จำแนกตามลักษณะของการนำมาใช้มาเป็นหลักฐานอ้างอิง (5)

  โดย อ.อันวา สะอุ


  หะดีษมุรสัล เคาะฟีย์ المرسل الخفي

  คือ หะดีษที่ผู้รายงานได้รายงานจากบุคคลที่มีชีวิตในสมัยเดียวกัน แต่ทว่าเขาไม่ได้ฟังหะดีษนั้นจากบุคคลดังกล่าวด้วยตัวเขาเอง และก็ไม่เคยพบเจอกันมาก่อน (more…)

Advertisements
 

ความรู้เกี่ยวกับหะดีษ(6)

 • จำแนกตามลักษณะของการนำมาใช้มาเป็นหลักฐานอ้างอิง (4)

  โดย อ.อันวา สะอุ


  ประเภทหะดีษฎออีฟ(ต่อ)

  มุรสัล เศาะหาบีย์ مرسل صحابي

  คือหะดีษที่รายงานโดยเศาะหาบะฮฺจากท่านรสูล แต่ทว่าเขาไม่ได้ฟังจากท่านรสูล(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) โดยตรง เนื่องจากเขายังเด็กฟังยังไม่รู้เรื่อง หรือเข้าอิสลามในช่วงท้ายของชีวิตท่านรสูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)  แต่เขารายงานหะดีษเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เขาไม่ได้รวมอยู่ด้วย หรือเหตุการณ์ที่เกิดในช่วงตอนต้นของอิสลาม

  หุก่มหะดีษมุรสัล เศาะหาบีย์ (more…)

 

ความรู้เกี่ยวกับหะดีษ(5)

 • จำแนกตามลักษณะของการนำมาใช้มาเป็นหลักฐานอ้างอิง (3)

  โดย อ.อันวา สะอุ


  หะดีษที่นำมาเป็นหลักฐานไม่ได้ มีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน คือ

  1)      หะดีษฎออีฟ   حديث ضعيف  (หะดีษอ่อน)

  2)      หะดีษเมาฎั๊วะ   حديث موضوع (หะดีษที่ถูกอุปโลกน์ขึ้นมา)

  หะดีษฎออีฟ حديث ضعيف

  คือทุกๆหะดีษที่ขาดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของหะดีษหะซัน(ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติของหะดีษศอหี้หฺด้วย)

  องค์ประกอบที่ทำให้เป็นหะดีษฎออีฟ มีอยู่ 2 ประการ คือ (more…)

 

ความรู้เกี่ยวกับหะดีษ(4)

 • จำแนกตามลักษณะของการนำมาใช้มาเป็นหลักฐานอ้างอิง(2)

  โดย อ.อันวา สะอุ


  ประเภทของหะดีษ หะซัน

  หะดีษหะสันนั้นแบ่งออกเป็น สองประเภท ดังนี้

  1. หะดีษหะสัน ลิษฺาติฮฺ حسن لذاتهคือ หะดีษที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับหะดีษศอหี้หฺ แต่จะต่างกันตรงที่สายรายงานบางคนมีความจำไม่ดีเลิศ เหมือนสายรายงานของหะดีษศอหีหฺ แต่ก็ไม่ถึงขั้นเลอะเลื่อนหรือหะดีษศอหี้หฺลิฆอยริฮฺ ตามที่ได้นิยามมาแล้ว

  ตัวอย่างหะดีษหะสัน ลิษฺาติฮฺ หะดีษที่บันทึกโดยอัตติรมิซีย์ (more…)

 

ความรู้เกี่ยวกับหะดีษ(3)

 • จำแนกตามลักษณะของการนำมาใช้มาเป็นหลักฐานอ้างอิง(1)

โดย อ.อันวา สะอุ


จำแนกหะดีษออกเป็นสองประเภท คือ

1.      หะดีษที่นำมาเป็นหลักฐานได้

2.      หะดีษที่ใช้เป็นหลักฐานไม่ได้

หะดีษที่นำมาเป็นหลักฐานได้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ

1. หะดีษศอหี้หฺصحيح

2. หะดีษหะซัน حسن (more…)

 

ความรู้เกี่ยวกับหะดีษ(2)

 • จำแนกตามลักษณะของกระแสรายงาน

  โดย อ.อันวา สะอุแบ่งออกเป็นได้ สองประเภทคือ

1.      หะดีษมุตะวาติรฺمتواتر

2.      หะดีษอาหาด آحاد

หะดีษมุะวาติรฺمتواتر คือหะดีษที่มีบุคคลจำนวนมากในทุกสมัยได้รายงานสืบทอดกันมายังต่อเนื่อง โดยไม่มีความเป็นไปได้เลยว่าบุคคลจำนวนมากเหล่านั้นจะสมคบกันกล่าวเท็จ

โดยจำนวนผู้รายงานในแต่ละช่วงนั้นนักวิชาการได้กำหนดว่าอย่างน้อยต้องมี 10 คนขึ้นไป

สถานภาพของหะดีษมุตะวาติร ถือว่าเป็นสุดยอดของความถูกต้องโดยไม่มีข้อสงสัยเคลือบแคลงใดๆ ผู้ใดที่ปฏิเสธหะดีษมุตะวาติรผู้นั้นจะตกศาสนาเป็นกาฟิรฺ

ตัวอย่างหะดีษมุตะวาติร (more…)

 

ความรู้เกี่ยวกับหะดีษ(1)

ความหมายและประเภท

โดย อ.อันวา สะอุ


ความหมายของหะดีษ

ความหมายทางภาษา

คำว่าหะดีษในภาษาอาหรับมีความหมายดังนี้

1.  แปลว่า ใหม่ ซึ่งตรงข้ามกับคำว่า เกาะดีม قديم    ซึ่งแปลว่า เก่า

2.    แปลว่า คำพูด เช่น หะดีษของอับดุลลอฮฺ หมายถึง คำพูดของอับดุลลอฮฺ เป็นต้น

ความหมายทางวิชาการ

หะดีษ คือ คำพูด  การกระทำ การยอมรับ และคุณลักษณะ ตลอดจนชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมหมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวัสลัม)

อิบนุหะญัร อัล-อัสเกาะลานีย์ให้นิยามของหะดีษว่า “ทุกๆสิ่งที่พาดพิงถึงท่านนบี(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวัสลัม)”

คำที่มีความหมายใกล้เคียงกับหะดีษ (more…)