Assabikoon กลุ่มชนแนวหน้า

Just another WordPress.com weblog

ค้นหาสัจธรรมด้วยอิสลาม สิงหาคม 5, 2009

….FIND THE TRUTH WITH ISLAM (1-6)

โดย กลุ่มอัซซาบีกูน….

.

.

” 200 ปี ที่แล้วเราอยู่ที่ไหนกัน ? “

.

.

” จะเกิดอะไรขึ้นหากว่าเหรียญ 1 ล้านเหรียญพร้อมใจกันออกหัวทุกเหรียญแทนที่จะสลับหัวกับก้อย “

. (more…)

Advertisements
 

ความรู้เกี่ยวกับหะดีษ(3) สิงหาคม 4, 2009

  • จำแนกตามลักษณะของการนำมาใช้มาเป็นหลักฐานอ้างอิง(1)

โดย อ.อันวา สะอุ


จำแนกหะดีษออกเป็นสองประเภท คือ

1.      หะดีษที่นำมาเป็นหลักฐานได้

2.      หะดีษที่ใช้เป็นหลักฐานไม่ได้

หะดีษที่นำมาเป็นหลักฐานได้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ

1. หะดีษศอหี้หฺصحيح

2. หะดีษหะซัน حسن (more…)