Assabikoon กลุ่มชนแนวหน้า

Just another WordPress.com weblog

ความรู้เกี่ยวกับหะดีษ(5) สิงหาคม 4, 2009

 • จำแนกตามลักษณะของการนำมาใช้มาเป็นหลักฐานอ้างอิง (3)

  โดย อ.อันวา สะอุ


  หะดีษที่นำมาเป็นหลักฐานไม่ได้ มีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน คือ

  1)      หะดีษฎออีฟ   حديث ضعيف  (หะดีษอ่อน)

  2)      หะดีษเมาฎั๊วะ   حديث موضوع (หะดีษที่ถูกอุปโลกน์ขึ้นมา)

  หะดีษฎออีฟ حديث ضعيف

  คือทุกๆหะดีษที่ขาดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของหะดีษหะซัน(ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติของหะดีษศอหี้หฺด้วย)

  องค์ประกอบที่ทำให้เป็นหะดีษฎออีฟ มีอยู่ 2 ประการ คือ (more…)

Advertisements
 

ความรู้เกี่ยวกับหะดีษ(4)

 • จำแนกตามลักษณะของการนำมาใช้มาเป็นหลักฐานอ้างอิง(2)

  โดย อ.อันวา สะอุ


  ประเภทของหะดีษ หะซัน

  หะดีษหะสันนั้นแบ่งออกเป็น สองประเภท ดังนี้

  1. หะดีษหะสัน ลิษฺาติฮฺ حسن لذاتهคือ หะดีษที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับหะดีษศอหี้หฺ แต่จะต่างกันตรงที่สายรายงานบางคนมีความจำไม่ดีเลิศ เหมือนสายรายงานของหะดีษศอหีหฺ แต่ก็ไม่ถึงขั้นเลอะเลื่อนหรือหะดีษศอหี้หฺลิฆอยริฮฺ ตามที่ได้นิยามมาแล้ว

  ตัวอย่างหะดีษหะสัน ลิษฺาติฮฺ หะดีษที่บันทึกโดยอัตติรมิซีย์ (more…)

 

ความรู้เกี่ยวกับหะดีษ(3)

 • จำแนกตามลักษณะของการนำมาใช้มาเป็นหลักฐานอ้างอิง(1)

โดย อ.อันวา สะอุ


จำแนกหะดีษออกเป็นสองประเภท คือ

1.      หะดีษที่นำมาเป็นหลักฐานได้

2.      หะดีษที่ใช้เป็นหลักฐานไม่ได้

หะดีษที่นำมาเป็นหลักฐานได้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ

1. หะดีษศอหี้หฺصحيح

2. หะดีษหะซัน حسن (more…)

 

ความรู้เกี่ยวกับหะดีษ(2)

 • จำแนกตามลักษณะของกระแสรายงาน

  โดย อ.อันวา สะอุแบ่งออกเป็นได้ สองประเภทคือ

1.      หะดีษมุตะวาติรฺمتواتر

2.      หะดีษอาหาด آحاد

หะดีษมุะวาติรฺمتواتر คือหะดีษที่มีบุคคลจำนวนมากในทุกสมัยได้รายงานสืบทอดกันมายังต่อเนื่อง โดยไม่มีความเป็นไปได้เลยว่าบุคคลจำนวนมากเหล่านั้นจะสมคบกันกล่าวเท็จ

โดยจำนวนผู้รายงานในแต่ละช่วงนั้นนักวิชาการได้กำหนดว่าอย่างน้อยต้องมี 10 คนขึ้นไป

สถานภาพของหะดีษมุตะวาติร ถือว่าเป็นสุดยอดของความถูกต้องโดยไม่มีข้อสงสัยเคลือบแคลงใดๆ ผู้ใดที่ปฏิเสธหะดีษมุตะวาติรผู้นั้นจะตกศาสนาเป็นกาฟิรฺ

ตัวอย่างหะดีษมุตะวาติร (more…)

 

ความรู้เกี่ยวกับหะดีษ(1)

ความหมายและประเภท

โดย อ.อันวา สะอุ


ความหมายของหะดีษ

ความหมายทางภาษา

คำว่าหะดีษในภาษาอาหรับมีความหมายดังนี้

1.  แปลว่า ใหม่ ซึ่งตรงข้ามกับคำว่า เกาะดีม قديم    ซึ่งแปลว่า เก่า

2.    แปลว่า คำพูด เช่น หะดีษของอับดุลลอฮฺ หมายถึง คำพูดของอับดุลลอฮฺ เป็นต้น

ความหมายทางวิชาการ

หะดีษ คือ คำพูด  การกระทำ การยอมรับ และคุณลักษณะ ตลอดจนชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมหมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวัสลัม)

อิบนุหะญัร อัล-อัสเกาะลานีย์ให้นิยามของหะดีษว่า “ทุกๆสิ่งที่พาดพิงถึงท่านนบี(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวัสลัม)”

คำที่มีความหมายใกล้เคียงกับหะดีษ (more…)

 

ชี้แจงหนังสือ “สู่สันติภาพถาวร” สิงหาคม 3, 2009

Filed under: ชี้แจง — shabab00 @ 10:27 pm

manuscript2.jpg (375×376)

โดย อ.ปราโมทย์ ศรีอุทัย

ในประเด็นที่เกี่ยวกับ อรหัต หรือจะเรียกอีกอย่าง ว่า อรหันต์นั้น ต้องข้อชี้แจงเอาไว้ก่อนว่า ตาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นั้น เมื่อเราไปตรวจสอบดูก็จะพบกับคำว่า อรหัต,อรหัต-( อะระหัด,ออระหัด,อะระหัดตะ-,ออระหัดตะ-) น. ความเป็นพระอรหันต์ และ พจนานุกรม ศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี 2542 ได้ให้ความหมายศัพตัวนี้ว่า: Arahanta อรหันต์: ( พ.) ผู้บรรลุพระนิพพาน, พระอริยบุคคลชั้นสูงสุด,ผู้บรรลุอรหัตผล

สิ่งที่ได้รับความรู้จากข้างต้นก็คือ คำๆนี้เป็นคำที่ใช้เรียกบุคคลที่ (more…)

 

กฏการใช้หะดีษฎออีฟ สิงหาคม 1, 2009

Filed under: รอบรู้ อัลหะดีษ — shabab00 @ 2:33 am

Sahih%20bukhari%20urdu.jpg (340×300)

โดย อ.ฮาซัน (Azsunnah.com)

อบูบักร บิน อัลอะเราะบีย์ กล่าวว่า

بعدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقاً لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها

ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติตามหะดิษเฏาะอีฟ โดยสิ้นเชิง ไม่อนุญาตในเรื่อง ฟะฎออิลุ้ลอะอฺม้าล และไม่อนุญาตในเรื่องอื่นจากนั้น – ตัดรีบุดรอวีย์ เล่ม 1 หน้า 252

ท่านอัลบานีย์ ก็ได้ถือตามทัศนะนี้ – ดู เศาะเฮียะ อัตตัรฆีบ วัต-ตัรฮีบ ในคำนำ เล่ม 1 หน้า 47-68

ตัวอย่างหะดิษเฎาะอีฟ

من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة، بنى الله له بيتاً في الجنة “

ผู้ใดละหมาดระหว่าง (ละหมาด)มัฆริบ และ อีชา 20 เราะกาอัต อัลลอฮทรง (more…)