Assabikoon กลุ่มชนแนวหน้า

Just another WordPress.com weblog

การปล่อยให้กางเกง หรือ ผ้านุ่งต่ำกว่าตาตุ่ม ตุลาคม 27, 2009

Filed under: ชี้แจง — shabab00 @ 6:23 pm
Tags: ,

Bluegy Images Hosting

บางส่วนจากเว็ป islam-qa เกี่ยวกับการปล่อยให้กางเกง หรือ ผ้านุ่งต่ำกว่าตาตุ่ม

สำหรับผู้ที่ปล่อยให้เครื่องนุ่งห่มห้อยลงมาต่ำกว่าตาตุ่ม โดยที่ไม่มีเจตนา หยิ่งผยองหรือ โอ้อวด บรรดานักวิชาการมีทัศนะที่แตกต่างกัน  โดยแบ่งเป็น 3 ทัศนะ คือ ทัศนะที่เห็นว่าฮะรอม  ทัศนะที่เห็นว่า มักโระฮฺ และ ทัศนะที่เห็นว่า มุบาฮฺ อนุญาตให้กระทำได้

อุละมาอฺส่วนใหญ่จากมัสฮับทั้ง 4 มีความเห็นว่า ไม่ถือว่าเป็นการฮะรอม   อิบนิมุฟลิฮฺ กล่าวเอาไว้ใน อัล-อะดาบ อัชชัรอียยะฮฺ ว่า:

ท่านอิหม่าม อบูอะนีฟะฮฺ ( ขอพระองค์อัลลอฮฺทรงเมตตาท่านด้วย ) ได้สวมใส่ ริดาอฺที่ยาว ลากกับพื้น  และมีผู้กล่าวกับท่านว่า  เรามิได้ถูกห้ามให้ทำสิ่งนี้หรอกหรือ? ท่านอิหม่ามจึงกล่าวว่า “ นั่นมันสำหรับผู้ที่โอ้อวด แต่เรามิได้เป็นหนึ่งในหมู่พวกนั้น”

ดูจาก อัล- ฟาตาวา อัล- ฮินดียฺยะฮฺ

ท่านอิหม่ามชาฟิอีย์ ( ขอพระองค์อัลลอฮฺทรงเมตตาท่านด้วย)กล่าวเอาไว้เในเรื่องนี้ ดั่งที่ถูกยกมาอ้างอิงโดยท่านอิหม่ามน่ะว่ะวี ในหนังสือ อัล-มัจมูอฺ( 3/177)  โดยกล่าวว่า “ ไม่เป็นการอนุญาตที่จะปล่อยให้อาภรณ์ห้อยต่ำลงมากว่าตาตุ่ม เมื่อจะทำการละหมาด หรือ ในกรณีอื่นๆก็ตาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการโอ้อวด  แต่สำหรับการปล่อยให้ลงมาต่ำกว่าตาตุ่มที่มีสาเหตุอื่นๆในขณะละหมาดโดยไม่ได้เป็นการโอ้อวดแล้ว ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงแต่อย่างใด ทั้งนี้เพราะท่านนบี ( ขอความสันติจงมีแด่ท่าน)ได้กล่าวกับท่านอบูบักร เมื่อท่านอบูบักรได้บอกกับท่านนบีว่า ชายอาภรณ์ของท่าน(อบูบักร)ก็ห้อยลงมาต่ำกว่าตาตุ่ม ซึ่งท่านนบีก็ได้กล่าวว่า “ เจ้าไม่ได้เป็นหนึ่งในพวกเขาเหล่านั้น ( นั้นคือ พวกที่ปล่อยให้อาภรณ์ห้อยต่ำกว่าตาตุ่มเพื่อเป็นการโอ้อวด)

เชค ตะกียุดดีน ( อิบนฺตัยมียะฮฺ- ขอพระองค์อัลลอฮฺทรงเมตตาท่านด้วย) ก็ได้สนับสนุน ทัศนะที่บอกว่า ไม่เป็นการฮะรอม แต่ท่านมิได้กล่าวว่า มันเป็นการมักโระฮฺ หรือไม่

อ้างจาก : ชัรฮฺ อัล- อุมดะฮฺ โดย เชคคุลอิสลาม อิบนิตัยมียะฮฺ  หน้าที่ 361-362 )

อ้างจากเว็ป http://www.islam-qa.com

Advertisements
 

ชี้แจงหนังสือ “สู่สันติภาพถาวร” สิงหาคม 3, 2009

Filed under: ชี้แจง — shabab00 @ 10:27 pm

manuscript2.jpg (375×376)

โดย อ.ปราโมทย์ ศรีอุทัย

ในประเด็นที่เกี่ยวกับ อรหัต หรือจะเรียกอีกอย่าง ว่า อรหันต์นั้น ต้องข้อชี้แจงเอาไว้ก่อนว่า ตาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นั้น เมื่อเราไปตรวจสอบดูก็จะพบกับคำว่า อรหัต,อรหัต-( อะระหัด,ออระหัด,อะระหัดตะ-,ออระหัดตะ-) น. ความเป็นพระอรหันต์ และ พจนานุกรม ศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี 2542 ได้ให้ความหมายศัพตัวนี้ว่า: Arahanta อรหันต์: ( พ.) ผู้บรรลุพระนิพพาน, พระอริยบุคคลชั้นสูงสุด,ผู้บรรลุอรหัตผล

สิ่งที่ได้รับความรู้จากข้างต้นก็คือ คำๆนี้เป็นคำที่ใช้เรียกบุคคลที่ (more…)

 

ทำไมอัฟกานิสถานต้องทำลายพุทธรูป ? กรกฎาคม 30, 2009

Filed under: ชี้แจง — shabab00 @ 11:21 pm

โดย มูฮาญิรีน

…….จากข่าวการทำลายพระพุทธรูปเก่าแก่ในประเทศอัฟกานิสถาน ทำให้พุทธศาสนิกชนเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมาก ชาวตะวันตกทราบข้อนี้ดีว่าถ้าเขาสร้างกระแสข่าวนี้ให้ดัง ก็จะทำให้เกิดแนวร่วมในการต่อต้านอิสลามอีกหนึ่งกลุ่มคือชาวพุทธ! และไม่เป็นการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดแต่อย่างใด เพราะหลักจากเหตุการณ์นั้นชาวพุทธก็เริ่มไปหยิบประวัติศาสตร์ปลอมๆมาเล่นงานมุสลิม คือจากเดิมที่เราเคยร่ำเคยเรียนกันมาว่าเหตุที่พุทธศาสนาเสื่อมลงในประเทศอินเดียก็เพราะเป็นศาสนาที่ไม่มีพิธีกรรม แต่คนอินเดียนั้นนิยมให้มีพิธีกรรมทางศาสนา เขาไม่ชอบศาสนาที่เป็นทฤษฎีหรือปรัชญามากนัก เขาจึงหันไปนับถือศาสนาฮินดูกันหมดจนกลายเป็นศาสนาประจำชาติของอินเดียไป แต่ในปัจจุบันนี้บรรดาพระสงฆ์และนักเผยแผ่ศาสนาพุทธได้อ้างเหตุผลใหม่แล้ว! เขาบอกว่าเหตุที่พุทธศาสนาเสื่อมไปจากอินเดียก็เพราะ (more…)