Assabikoon กลุ่มชนแนวหน้า

Just another WordPress.com weblog

ค้นหาสัจธรรมด้วยอิสลาม สิงหาคม 5, 2009

….FIND THE TRUTH WITH ISLAM (1-6)

โดย กลุ่มอัซซาบีกูน….

.

.

” 200 ปี ที่แล้วเราอยู่ที่ไหนกัน ? “

.

.

” จะเกิดอะไรขึ้นหากว่าเหรียญ 1 ล้านเหรียญพร้อมใจกันออกหัวทุกเหรียญแทนที่จะสลับหัวกับก้อย “

. (more…)

Advertisements
 

ถามให้คิด สะกิดใจ กรกฎาคม 29, 2009

ถามให้คิด…สะกิดใจ
สู่เจ้ามิได้ใคร่ครวญดูบ้างหรือ ?


โดย ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม...

บทความต่อไปนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อที่จะเตือนสติผู้ที่ยังปฏิเสธการมีอยู่ของพระผู้สร้างที่แท้จริง หรือ เราจะเรียกว่า พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงก็ได้ โดยมีความหวังว่าพี่น้องมุสลิมท่านใดที่มีเพื่อนชาวต่างศาสนิกบทความนี้อาจจะเป็นประโยชน์แก่เขาได้ ก็ขอนำบทความนี้ไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเพื่อเป็นก้าวแรกในการสะกิดจิตสำนึกเบื้องลึกของเขาผู้นั้น อิสลามสอนเอาไว้ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดขึ้นมาโดยมีความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงอยู่ตั้งแต่เกิดแล้ว แต่เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบตัวเขาทำให้เขาผู้นั้นมีความคิดความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่นกลายเป็นผู้ที่ปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงไป และบางรายปากก็กล่าวว่า ไม่เชื่อในพระเจ้า หรือพระผู้สร้างที่แท้จริง แต่ในขณะเดียวกันก็กราบไหว้บูชาสิ่งต่างๆสารพัด (more…)

 

แนวความคิดอุดมการณ์ที่ซึ่งเวลาของมันนั้นได้มาถึงแล้ว

bluegy Images Hosting

แนวความคิดอุดมการณ์ที่ซึ่งเวลาของมันนั้นได้มาถึงแล้ว 1

บทความโดย แพทริค เจ บุชานัน 2

แปลโดย ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม

ในปี ค.ศ. 1938 อันเป็นปีของ เอนคลัซ 3 ( Anschluss ) และ ข้อตกลงมิวนิค ( Munich ) ชาวคาทอลิกคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะรับรู้และเข้าใจอะไรได้เป็นอย่างดี ได้มองข้ามทวีปไปอันเป็นที่ซึ่งมรสุมแห่งสงครามนั้นได้เกิดขึ้นและเขาก็พบอีกว่าเมฆหมอกแห่งสงครามอีกลูกหนึ่งได้กำลังก่อตัวกันขึ้น

เฮแลร เบลเลค 4 ได้เขียน เอาไว้ว่า  “ ผมได้คิดมาเสมอ…บางทีอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้  ว่า จะมีการฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งของอิสลสาม  และ ลูกๆหลานๆของพวกเราก็จะได้เห็นอีกเช่นกันถึง การเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแห่งความพยายามต่อสู้ขับเคี่ยวและหั่มหั่นกันอย่างอย่างดุเดือดระหว่างวัฒนธรรมแห่งคริสเตียน กับคู่แข่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมันที่มีมาช้านานกว่าพันปี ” (more…)