Assabikoon กลุ่มชนแนวหน้า

Just another WordPress.com weblog

ความรู้เกี่ยวกับหะดีษ(2) สิงหาคม 4, 2009

  • จำแนกตามลักษณะของกระแสรายงาน

    โดย อ.อันวา สะอุแบ่งออกเป็นได้ สองประเภทคือ

1.      หะดีษมุตะวาติรฺمتواتر

2.      หะดีษอาหาด آحاد

หะดีษมุะวาติรฺمتواتر คือหะดีษที่มีบุคคลจำนวนมากในทุกสมัยได้รายงานสืบทอดกันมายังต่อเนื่อง โดยไม่มีความเป็นไปได้เลยว่าบุคคลจำนวนมากเหล่านั้นจะสมคบกันกล่าวเท็จ

โดยจำนวนผู้รายงานในแต่ละช่วงนั้นนักวิชาการได้กำหนดว่าอย่างน้อยต้องมี 10 คนขึ้นไป

สถานภาพของหะดีษมุตะวาติร ถือว่าเป็นสุดยอดของความถูกต้องโดยไม่มีข้อสงสัยเคลือบแคลงใดๆ ผู้ใดที่ปฏิเสธหะดีษมุตะวาติรผู้นั้นจะตกศาสนาเป็นกาฟิรฺ

ตัวอย่างหะดีษมุตะวาติร

من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

“ผู้ใดที่กล่าวเท็จแก่ฉัน(กุหะดีษนบีมาอ้าง)เขาผู้นั้นจงเตรียมที่นั่งของเขาในนรกเถิด”

ตัวบทหะดีษนี้มีศอหาบะฮ์มากกว่า 70 คนได้รานงานสืบทอดกันมา

ข้อสังเกตุ หะดีษประเภทนี้มีจำนวนน้อยกว่าหะดีษอาหาด

หะดีษอาหาด آحاد คือหะดีษที่ไม่ถึงระดับมุตะวาติร แม้จะเป็นเพียงช่วงเดียวของสายรายงาน

สถานภาพของหะดีษอาหาดนั้นมีผลเพียงคาดคะเนตามหลักเหตุผล คือยังไม่แน่นอนว่าถูกต้องหรือไม่ การที่จะนำหะดีษประเภทนี้มาอ้างต้องตรวจสอบความถูกต้องเสียก่อน

หะดีษอาหาด آحاد แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

1. หะดีษมัชฮูรฺمشهور (หะดีษที่มีผู้รายงานในแต่ละช่วงตั้งแต่สามคนขึ้นไป แต่ไม่ถึงขั้นมุตะวาติร)

เช่นหะดีษ       العجلة من الشيطان (رواه الترمذي حسنه)

“การรีบร้อนมาจากชัยฏอน”

2. หะดีษอะซีซ عزيز  (หะดีษที่มีผู้รายงานไม่น้อยกว่าสองคน)

เช่นหะดีษ لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ( رواه الشيخان)

“คนหนึ่งจากพวกท่านจะไม่เป็นผู้มีศรัทธาที่สมบูรณ์จนกว่าฉันจะเป็นที่รักแก่เขายิ่งกว่าพ่อของเขา ลูกของเขา และคนทั้งหมด”

หะดีษนี้มีศอหาบะฮฺสองท่านรายงานจากท่านนบี คือท่านอะนัส กับท่าน อบูฮุรัยเราะฮ์  สายของท่านอะนัสมีผู้รายง

ต่อจากเขาสองคน คือ  เกาะตาดะฮฺ กับ อับดุลอะซีซ

3. หะดีษฆอรีบغريب  (หะดีษที่มีผู้รายงานเพียงคนเดียว โดเดี่ยว ตลอดสายรายงาน หรือในบางช่วงของสายรายงาน

เช่นหะดีษ إنما الأعمال بالنيات (رواه البخاري)

“แท้จริงกิจการทั้งหลายนั้นขึ้นอยู่กับเจตตนา”

หะดีษนี้ท่านอุมัร บิน อัลค็อฏฏอบ รายงานเพียงคนเดียวจากท่านนบี صلى الله عليه وسلم และผู้ที่รายงานต่อจากอุมัรตลอดสายสืบก็เป็นผู้รายงานคนเดียว ดังแผ่นภูมิต่อไปนี้

Bluegy Images Hosting

หะดีษทั้งสามประเภทนี้ย่อมเป็นไปได้ทั้ง หะดีษศอหีหฺถูกต้องที่สุด หะซัน(ต่ำกว่าระดับศอหีหฺ) และเฎาะอีฟ (อ่อน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของหะดีษแต่ละบท

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s