Assabikoon กลุ่มชนแนวหน้า

Just another WordPress.com weblog

ถลกหนังไซออนนิส ตอนที่ 6 สิงหาคม 23, 2009

Filed under: ถลกหนัง ไซออนิสต์ — shabab00 @ 5:51 pm

แผนชักนำความเสียหายสู่หน้าแผ่นดิน ด้วยการยุยง ล่อลวง

โดย ชุกรี การิมี…….
กลุ่มอัซซาบีกูน ……

ประวัติศาสตร์โลกต้องย้อนศึกษาร่องรอยในอดีตที่ผ่านมา เพราะอิทธิพลของลัทธิไซออนิสต์ ทำให้สื่อที่บอกกล่าวความจริงต่างๆในอดีตถูกลบกลบไปด้วยกระบอกเสียงของพวกมัน เรื่องราวที่สำคัญก็กลับถูกทำให้กลายเป็นสิ่งที่ผู้คนไม่จดจำ พวกมันบอกเล่าความจริงเพียงบางส่วน และความจริงเหล่านั้นก่อความพินาศได้ดีซะยิ่งกว่าการโกหกทั้งหมดเลยเสียอีก พวกมันใช้อำนาจสื่อเพื่อกลืนกินและควบรวมจัดการสถาณการณ์ความเป็นไปต่างๆของโลก และสถานการณ์โลกที่มันใช้โอกาสจากอำนาจของสื่ออยู่เสมอก็คือ สงคราม การพิชิตดินแดนต่างๆ การกำหนดเส้นแบ่งพรมแดนประเทศต่างๆ การสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพรมแดนต่างๆของโลก เพื่อการสร้างบรรยากาศความไม่สงบในสงครามกู้อิสรภาพ และสร้างสันติภาพบนความเดือดร้อนของประชาชน เป็นเงื่อนใขให้ผู้นำประเทศต่างๆปฏิบัติตามคำสั่ง ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของพวกมันหลังจากเข้ายึดกุมเหนือสังคมและเศรษฐกิจเรียบร้อยแล้ว คือการทำให้ผู้คนกลายเป็นทาสทางความคิด และเข้าปกครองโดยนำเสนอให้ผู้คนดำรงชีวิตไปตามอารมณ์ และความรุนแรง ตัณหาราคะ ความสนุกสนานไร้สาระต่างๆของโลก สื่อบันเทิงต่างๆของมันจะทำหน้าที่รังสรรค์ขึ้น โดยไม่เปิดโอกาสให้ใครได้ใช้สติปัญญาของตัวเองในการแสวงหาสัจธรรมและความจริงเกี่ยวกับเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตของตน จนในที่สุดผู้คนจะปฏิบัติตาม และดำรงชีวิต ถือค่านิยมตามแบบอย่างที่สื่อต่างๆของพวกมันสร้างขึ้น ในที่สุดก็ชักนำผู้คนสู่อิสระภาพที่ไร้กฏเกณฑ์และการปฏิเสธฝ่าฝืนกฏหมายพระเจ้า และหลงไหลอยู่กับความสุขของโลกดุนยาและปฏิเสธไม่ยอมรับถึงการมีอยู่ของชีวิตหลังความตาย หากใครติดตามและเสพสื่อต่างๆเหล่านี้อยู่ก็ขอให้ระมัดระวังเพระเหล่านี้คือกระบอกเสียงของไซออนิสต์

Bluegy Images Hosting

AOL Time Warnerเครือข่ายสื่อยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่ง

HBO, TNT, TBS, CNN, TCM, Warner Brothers, Time Inc. (more…)

Advertisements
 

ถลกหนังไซออนนิส ตอนที่ 5 สิงหาคม 20, 2009

Filed under: ถลกหนัง ไซออนิสต์ — shabab00 @ 6:24 pm

Elemental correspondences: Fire-Water-Air-Earth, North-South-East-West, Spring-Summer-Autumn-Winter

รากฐานของลัทธิยิวนอกรีต(ไซออนิสต์)

โดย ชุกรี การิมี…….
กลุ่มอัซซาบีกูน ……


มีสิ่งต่างๆ ถูกวางอยู่ภายใต้แนวคิด one world  ความเจ็บปวดและความเกลียดชัง พลังอำนาจและเล่ห์เหลี่ยม ความอ่อนแอและความทารุณ  ความหวังและความมุ่งมั่น ความเย่อหยิ่งและการเย้ยหยัน องค์กรที่ดี และการดำรงอยู่อย่างยั่งยืน เราจะรู้จักไซออนิสต์ได้จาก อารมณ์ความรู้สึกที่เป็นคู่ติดตามกันนี้ ในที่นี้จะไม่กล่าวถึงมันเพียงในฐานะที่เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 19 เพราะมันเป็นองค์กรเก่าแก่กว่านั้น ตลอดสามพันปีที่ผ่านมา อุดมการณ์นี้ถูกสอนสั่งในกลุ่มชนของพวกเขา

(more…)

 

ค้นหาสัจธรรมด้วยอิสลาม สิงหาคม 5, 2009

….FIND THE TRUTH WITH ISLAM (1-6)

โดย กลุ่มอัซซาบีกูน….

.

.

” 200 ปี ที่แล้วเราอยู่ที่ไหนกัน ? “

.

.

” จะเกิดอะไรขึ้นหากว่าเหรียญ 1 ล้านเหรียญพร้อมใจกันออกหัวทุกเหรียญแทนที่จะสลับหัวกับก้อย “

. (more…)

 

ความรู้เกี่ยวกับหะดีษ(7) สิงหาคม 4, 2009

 • จำแนกตามลักษณะของการนำมาใช้มาเป็นหลักฐานอ้างอิง (5)

  โดย อ.อันวา สะอุ


  หะดีษมุรสัล เคาะฟีย์ المرسل الخفي

  คือ หะดีษที่ผู้รายงานได้รายงานจากบุคคลที่มีชีวิตในสมัยเดียวกัน แต่ทว่าเขาไม่ได้ฟังหะดีษนั้นจากบุคคลดังกล่าวด้วยตัวเขาเอง และก็ไม่เคยพบเจอกันมาก่อน (more…)

 

ความรู้เกี่ยวกับหะดีษ(6)

 • จำแนกตามลักษณะของการนำมาใช้มาเป็นหลักฐานอ้างอิง (4)

  โดย อ.อันวา สะอุ


  ประเภทหะดีษฎออีฟ(ต่อ)

  มุรสัล เศาะหาบีย์ مرسل صحابي

  คือหะดีษที่รายงานโดยเศาะหาบะฮฺจากท่านรสูล แต่ทว่าเขาไม่ได้ฟังจากท่านรสูล(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) โดยตรง เนื่องจากเขายังเด็กฟังยังไม่รู้เรื่อง หรือเข้าอิสลามในช่วงท้ายของชีวิตท่านรสูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)  แต่เขารายงานหะดีษเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เขาไม่ได้รวมอยู่ด้วย หรือเหตุการณ์ที่เกิดในช่วงตอนต้นของอิสลาม

  หุก่มหะดีษมุรสัล เศาะหาบีย์ (more…)

 

ความรู้เกี่ยวกับหะดีษ(5)

 • จำแนกตามลักษณะของการนำมาใช้มาเป็นหลักฐานอ้างอิง (3)

  โดย อ.อันวา สะอุ


  หะดีษที่นำมาเป็นหลักฐานไม่ได้ มีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน คือ

  1)      หะดีษฎออีฟ   حديث ضعيف  (หะดีษอ่อน)

  2)      หะดีษเมาฎั๊วะ   حديث موضوع (หะดีษที่ถูกอุปโลกน์ขึ้นมา)

  หะดีษฎออีฟ حديث ضعيف

  คือทุกๆหะดีษที่ขาดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของหะดีษหะซัน(ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติของหะดีษศอหี้หฺด้วย)

  องค์ประกอบที่ทำให้เป็นหะดีษฎออีฟ มีอยู่ 2 ประการ คือ (more…)

 

ความรู้เกี่ยวกับหะดีษ(4)

 • จำแนกตามลักษณะของการนำมาใช้มาเป็นหลักฐานอ้างอิง(2)

  โดย อ.อันวา สะอุ


  ประเภทของหะดีษ หะซัน

  หะดีษหะสันนั้นแบ่งออกเป็น สองประเภท ดังนี้

  1. หะดีษหะสัน ลิษฺาติฮฺ حسن لذاتهคือ หะดีษที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับหะดีษศอหี้หฺ แต่จะต่างกันตรงที่สายรายงานบางคนมีความจำไม่ดีเลิศ เหมือนสายรายงานของหะดีษศอหีหฺ แต่ก็ไม่ถึงขั้นเลอะเลื่อนหรือหะดีษศอหี้หฺลิฆอยริฮฺ ตามที่ได้นิยามมาแล้ว

  ตัวอย่างหะดีษหะสัน ลิษฺาติฮฺ หะดีษที่บันทึกโดยอัตติรมิซีย์ (more…)