Assabikoon กลุ่มชนแนวหน้า

Just another WordPress.com weblog

ทำไมอัฟกานิสถานต้องทำลายพุทธรูป ? กรกฎาคม 30, 2009

Filed under: ชี้แจง — shabab00 @ 11:21 pm

โดย มูฮาญิรีน

…….จากข่าวการทำลายพระพุทธรูปเก่าแก่ในประเทศอัฟกานิสถาน ทำให้พุทธศาสนิกชนเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมาก ชาวตะวันตกทราบข้อนี้ดีว่าถ้าเขาสร้างกระแสข่าวนี้ให้ดัง ก็จะทำให้เกิดแนวร่วมในการต่อต้านอิสลามอีกหนึ่งกลุ่มคือชาวพุทธ! และไม่เป็นการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดแต่อย่างใด เพราะหลักจากเหตุการณ์นั้นชาวพุทธก็เริ่มไปหยิบประวัติศาสตร์ปลอมๆมาเล่นงานมุสลิม คือจากเดิมที่เราเคยร่ำเคยเรียนกันมาว่าเหตุที่พุทธศาสนาเสื่อมลงในประเทศอินเดียก็เพราะเป็นศาสนาที่ไม่มีพิธีกรรม แต่คนอินเดียนั้นนิยมให้มีพิธีกรรมทางศาสนา เขาไม่ชอบศาสนาที่เป็นทฤษฎีหรือปรัชญามากนัก เขาจึงหันไปนับถือศาสนาฮินดูกันหมดจนกลายเป็นศาสนาประจำชาติของอินเดียไป แต่ในปัจจุบันนี้บรรดาพระสงฆ์และนักเผยแผ่ศาสนาพุทธได้อ้างเหตุผลใหม่แล้ว! เขาบอกว่าเหตุที่พุทธศาสนาเสื่อมไปจากอินเดียก็เพราะเป็นศาสนาที่ไม่มีพิธีกรรม แต่คนอินเดียนั้นนิยมให้มีพิธีกรรมทางศาสนา เขาไม่ชอบศาสนาที่เป็นทฤษฎีหรือปรัชญามากนัก เขาจึงหันไปนับถือศาสนาฮินดูกันหมดจนกลายเป็นศาสนาประจำชาติของอินเดียไป แต่ในปัจจุบันนี้บรรดาพระสงฆ์และนักเผยแผ่ศาสนาพุทธได้อ้างเหตุผลใหม่แล้ว! เขาบอกว่าเหตุที่พุทธศาสนาเสื่อมไปจากอินเดียก็เพราะถูกกองทัพมุสลิมจากตุรกีบุกรุก! โดยมีการทำลายรูปปั้นและเผาคัมภีร์ศาสนาพุทธ  และเข่นฆ่าชาวพุทธ บีบบังคับให้ชาวพุทธเข้ารับอิสลาม ถ้าไม่ยอมเข้าก็ถูกฆ่าทิ้ง! (แล้วชาวฮินดูล่ะ มุสลิมปล่อยไว้ทำไม?) นี่คือมุขเดิมๆที่ผู้ไม่หวังดีต่อศาสนาอิสลามนิยมกุเรื่องเท็จเหล่านี้มาโจมตีกัน (เพราะหากจะเสนอเรื่องราวของอิสลามอย่างตรงไปตรงมาก็เกรงว่าคนจะหันมาเลื่อมใสศรัทธาในอิสลาม) ทั้งๆที่จริงแล้วหากมุสลิมไปกระทำผิด นั่นก็ไม่ได้หมายรวมว่าศาสนาจะสอนเช่นนั้น แต่ทั้งนี้ข้อเท็จจากหน้าประวัติศาสตร์ที่สืบแหล่งหาข้อมูลได้จริงนั้นไม่เคยมีปรากฏเลยว่ามีกองทัพมุสลิมยุคใด กองทัพใด ไปทำสงครามบีบบังคับให้คนอื่นเข้ารับศาสนา เพราะถ้าศาสนาสอนแบบนั้นจริงแล้ว ก็คงจะไม่มีคนศาสนิกอื่นหลงเหลืออยู่บนโลกใบนี้มาจนถึงยุคปัจจุบันอย่างแน่นอน เพราะคงถูกมุสลิมฆ่าตายหมด แต่ในอิสลามนั้นสอนว่า “ไม่มีการบังคับใด (ให้นับถือ) ในศาสนา อิสลาม” <คำแปลอัลกุรอาน2:256> ดังนั้นคนที่มีอคติและไม่มีความเป็นนักแสวงหาสัจธรรมนั้นก็จะมีการโยงมั่ว!เสมอ โยงเอาเรื่องคำสอนญีฮาดในอัลกุรอานมา โยงเอาเรื่องการทำสงครามมา โยงเอาเรื่องระบอบรัฐอิสลามมา โยงการเอาเรื่องการทำลายรูปปั้นมา ฯลฯ มาผสมเข้ากันแล้วก็มีบทสรุปออกมาว่า มุสลิมเป็นกลุ่มชนที่เกลียดศาสนาอื่น และต้องทำลายศาสนาและฆ่าคนศาสนาอื่นเป็นการญีฮาดเพื่อจะได้เข้าสวรรค์! ..ใครที่เข้าใจแบบนี้ถือว่ามีอาการโยงมั่วขั้นรุนแรง!

เรื่องญีฮาดและการสงครามนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องมีการทำความเข้าใจกันยกใหญ่ แต่โอกาสนี้จะขอละไว้ก่อน เพราะประเด็นนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่อง“รูปปั้น” ในทรรศนะของอิสลาม

ทำไมมุสลิมจึงเกลียดรูปปั้น (เจว็ด)?

คำตอบคือรูปปั้นนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์เคารพบูชา ซึ่งถือว่าเป็นการตั้งภาคีต่อพระเจ้า ซึ่งพระองค์ได้กล่าวในอัลกุรอานว่า “และจงเคารพสักการะอัลลอฮฺเถิด และอย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีกับพระองค์” <คำแปลอัลกุรอาน 4:36>และพวกท่านอย่าตั้งพระเจ้าอื่นใดเป็นภาคีกับอัลลอฮฺ” <คำแปลอัลกุรอาน 51:51> ซึ่งในทุกประชาชาติไม่ว่ายุคสมัยใดในอดีต ก็จะมีศาสนทูตที่อัลลอฮฺได้ส่งมาสอนและกำชับในเรื่องนี้คือให้สักการะพระเจ้าเพียงองค์เดียว และไม่ให้เคารพบูชาวัตถุรูปปั้น ดังที่ในอัลกุรอานได้กล่าวว่า “และโดยแน่นอน เราได้ส่งรอซูลมาในทุกประชาชาติ (โดยบัญชาว่า) พวกท่านจงเคารพภักดีอัลลอฮฺ และจงหลีกหนีให้ห่างจากพวกเจว็ด(รูปปั้น)” <คำแปลอัลกุรอาน16:36> ซึ่งผู้เคารพต่อมันจะอยู่ในนรก รวมทั้งวัตถุที่นำมาปั้นเป็นรูปปั้นด้วย “..ก็จงระวังไฟนรก ซึ่งเชื้อเพลิงของมันนั้นคือมนุษย์และหิน(ที่นำมาทำเป็นเจว็ด)โดยที่(นรก)มันได้ถูกเตรียมไว้ สำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา” <คำแปลอัลกุรอาน 2:24>

การทำลายรูปปั้นจึงเป็นการทำลายสิ่งที่เป็นภาคีต่อพระเจ้า ซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีอำนาจให้คุณให้โทษแก่มนุษย์แต่อย่างใด ดังอัลกุรอานกล่าวไว้ว่า “เขาวิงวอนสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺ ซึ่งมันไม่ให้โทษแก่เขาและมันก็ไม่ให้คุณแก่เขา นั่นคือการหลงผิดที่ไกลลิบ” < คำแปลอัลกุรอาน 12:22>

แท้จริงบรรดาที่พวกเจ้าวิงวอนขอความช่วยเหลืออื่นจากอัลลอฮฺนั้น พวกมันไม่สามารถจะให้บังเกิดแม้แต่แมลงวันสักตัวหนึ่ง หากว่าพวกมันจะรวมหัวกันเพื่อการนั้นก็ตาม และถ้าแมลงวันพาสิ่งใดหนีไปจากพวกมัน พวกมันก็ไม่สามารถจะเอามันกลับคืนมาได้จากแมลงวันนั้น ช่างอ่อนแอโดยแท้ทั้งผู้ขอและผู้ถูกขอ” <คำแปลอัลกุรอาน22:73>พวกเขาได้เคารพบูชาพระเจ้าอื่นๆ จากพระองค์(อัลลอฮฺ)โดยที่พระเจ้าเหล่านั้นมิได้สร้างสิ่งใด ทั้งที่พวกมันก็เป็นสิ่งถูกสร้างขึ้นมา และพวกมันไม่มีอำนาจที่จะให้โทษและให้คุณแก่ตัวเองได้ และพวกมันไม่มีอำนาจควบคุมความตายและความเป็นและการฟื้นคืนชีพ” <คำแปลอัลกุรอาน 25:3> ดังนั้นบรรดารูปปั้นที่ผู้คนสักการะและวิงวอนขอพรนั้นมันไม่ได้มีอำนาจให้พรแก่ผู้ขอแต่อย่างใด แต่ผู้ที่จะประทานพรให้พวกเขาก็คืออัลลอฮฺ พระเจ้าที่แท้จริงต่างหาก แต่พอเรื่องที่เป็นสัจธรรมแบบนี้คนเราก็ปฏิเสธ ..เพราะอะไร? ..ก็เพราะบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาทำกันมา มันเลิกไม่ได้!

ในเรื่องนี้นั้นกลุ่มชนที่เคารพบูชารูปปั้นก็เคยอ้างกับท่านนบีอิบรอฮีมเช่นกัน นบีอิบรอฮีมได้ถามว่า “พวกท่านเคารพภักดีอะไร?” พวกเขาตอบว่า “เราเคารพภักดีรูปปั้นแล้วเราจะคงเป็นผู้ยึดมั่นต่อมันตลอดไป”  ท่านนบีอิบรอฮีมก็ถามอีกว่า “เมื่อพวกท่านวิงวอนขอ พวกมันได้ยินพวกท่านหรือ? หรือมันให้คุณให้โทษแก่พวกท่าน?” แล้วพวกเขาก็ตอบว่า “แต่เราได้พบบรรพบุรุษของเราปฏิบัติกันมาเช่นนั้น”! <ในอัลกุรอาน 26:70-74>

การทำลายรูปปั้นเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คนได้ฉุดคิด

ตัวอย่างจากการทำลายรูปปั้นเป็นการให้วิทยปัญญาแก่ผู้คนได้ในระดับหนึ่ง ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถคุ้มครองปกป้องตนเองได้เลย แล้วมันจะคุ้มครองพวกท่านได้อย่างไร!

ท่านนบีอิบรอฮีมได้เคยเข้าไปสถานที่เคารพบูชารูปปั้นและใช้ขวานทุบทำลายรูปปั้นตัวเล็กๆทั้งหมด แล้วก็นำขวานนั้นไปแขวนไว้ที่คอรูปปั้นตัวใหญ่ และเมื่อมีผู้เคารพบูชารูปปั้นนั้นมาพบเข้าก็ถามว่า “ใครกระทำเช่นนี้กับพระเจ้าของเรา แท้จริง เขาผู้นั้นอยู่ในหมู่อธรรมอย่างแน่นอน” (จะเห็นได้ว่าในทรรศนะของผู้ที่บูชารูปปั้นก็จะมองว่าใครที่ทำลายรูปปั้นถือว่าเลว!) และเมื่อเขาสืบสาวกันได้ความว่ามีเด็กหนุ่มชื่ออิบรอฮีมที่ต่อต้านรูปปั้นเหล่านี้ เขาจึงมาถามอิบรอฮีมว่า  “เจ้าเป็นผู้กระทำเช่นนี้ต่อพระเจ้าเหล่านั้นของเรากระนั้นหรือ อิบรอฮีมเอ๋ย” ท่านนบีอิบรอฮีมก็ตอบปฏิเสธ แต่ไม่ได้เป็นการโกหกเพื่อแก้ตัว เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าคนเหล่านั้นรู้ดีว่าท่านเป็นคนทุบทำลายเอง ท่านนบีอิบรอฮีมจึงตอบแบบเป็นการสอนให้คิดว่าท่านไม่ได้ทำ “แต่ว่าพระเจ้าตัวใหญ่ของพวกมันนี้ต่างหากเป็นผู้กระทำมัน(เพราะมีขวานแขวนอยู่ที่คอ) พวกท่านจงถามพระเจ้าเหล่านั้นซิ หากพวกมันพูดได้” ซึ่งบรรดาผู้เคารพรูปปั้นเหล่านั้นก็คอตกแล้วตอบว่า “ท่านก็รู้ดีอยู่แล้วว่ารูปปั้นเหล่านั้นพูดไม่ได้”! ท่านได้สอนให้เห็นว่าขนาดพูดมันยังพูดไม่ได้เลย แล้วมันจะมาช่วยอะไรได้ นบีอิบรอฮีม กล่าวว่า “พวกท่านเคารพภักดีสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ ที่มันไม่ให้คุณแก่พวกท่านและไม่ให้โทษแก่พวกท่านแต่อย่างใดเลยกระนั้นหรือ?”  เพราะฉะนั้นในเมื่อให้เหตุผลกับตัวเองไม่ได้ มันก็กลายเป็นความโมโหโกรธแค้น พวกเขาจึงนำท่านนบีอิบรอฮีมไปเผาในกองไฟเป็นเวลาหนึ่งเดือน แต่เนื่องจากอัลลอฮฺเป็นพระเจ้าที่แท้จริง เป็นผู้สร้างและเป็นเจ้าของธรรมชาติ พระองค์จึงสั่งให้ไฟนั้นเย็นลงและให้ความปลอดภัยแก่ท่านนบีอิบรอฮีม เนื่องจากพระองค์จะให้ใครเป็นหรือตายเมื่อใดก็ได้ <ในอัลกุรอาน 21:57-69>

และนั่นคืออุทธาหรณ์สอนใจสำหรับกลุ่มชนที่ใช้เหตุผลและไม่ใช้อารมณ์

มุสลิมทำลายรูปปั้นแต่มุสลิมไม่ดูหมิ่นรูปปั้น

เพียงแค่เรื่องราวข้างต้นนี้ก็ถือว่าเป็นการเพียงพอที่จะเป็นการชี้แนะสัจธรรมให้แก่ผู้คน โดยไม่ต้องมีการทำร้ายจิตใจใครมากไปกว่านี้ เพราะศาสนาอิสลามนั้นห้ามไม่ให้มุสลิมไปดูถูกดูหมิ่นศาสนาอื่นหรือสิ่งที่คนศาสนิกอื่นเคารพบูชา อัลกุรอานได้กล่าวว่า “และพวกเจ้าจงอย่าด่าว่าสิ่งที่พวกเขาวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮฺ ไม่เช่นนั้นพวกเขาก็จะด่าว่าอัลลอฮฺ ซึ่งเป็นการละเมิดโดยปราศจากความรู้..” <คำแปลอัลกุรอาน 6:108> ดังนั้นมุสลิมจะเป็นกลุ่มชนที่รักษาน้ำใจคนศาสนิกอื่น โดยไม่มีการลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่นและสิ่งที่ศาสนิกอื่นเคารพบูชา ถึงแม้มุสลิมจะไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นมีอำนาจก็ตาม มุสลิมไม่เชื่อว่าพระเจ้าอื่นมีจริง แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ด่าทอซึ่งเป็นการทำร้ายจิตใจคนที่เขานับถือ และจะทำให้เขาโกรธแล้วก็อาจมาละเมิดต่อพระเจ้าของมุสลิมก็คืออัลลอฮฺ ซึ่งบางคนอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นใคร!

ดังนั้นเราจึงไม่เห็นว่ามีมุสลิมแสดงพฤติกรรมต่อรูปเคารพของศาสนิกอื่นในทางดูหมิ่น เช่นที่มักมีข่าวชาวต่างชาตินิยมดูหมิ่นพระพุทธรูปโดยการนำไปไว้ในผับในบาร์ หรือตัดเศียรแล้วนำไปประดับบ้าน หรืออย่างล่าสุดที่ปั้นรูปผู้หญิงนั่งค่อมพระพุทธรูป! พฤติกรรมเหล่านี้มุสลิมทำไม่ได้อย่างเด็ดขาด เพราะฉะนั้นเรื่องรักษาน้ำใจคนต่างศาสนิกนั้นมุสลิมมีเหนือกว่าคนศาสนิกอื่น มุสลิมไม่เคยล้อเลียนคนศาสนิกอื่นว่า ทำไมต้องนุ่งผ้าเหลือง นุ่งลายทหารไม่ได้หรือ? ..หรือ ทำไมต้องจุดธูปสามดอก จุดซักดอกครึ่งไม่ได้หรือ เท่ห์ดี? แต่ตรงข้าม ศาสนิกอื่นซึ่งอ้างนักอ้างหนาว่าใจกว้างกว่ามุสลิม แต่กลับชอบล้อเลียนศาสนิกอื่นโดยเฉพาะมุสลิม เช่น ทำไมต้องไม่กินหมู? ทำไมต้องจูบหินดำ น้ำลายไม่เปรอะหรือ? ทำไมต้องไว้เครา ขี้กลากไม่ขึ้นหรือ? ทำนองนี้เป็นต้น

ยิ่งไปกว่านั้น ล่าสุดชาวตะวันตกยังได้ทำการลบหลู่ดูหมิ่นท่านนบีมุฮัมมัดโดยวาดการ์ตูนล้อเลียนอย่างต่ำช้า สิ่งเหล่านี้มุสลิมก็ทำไม่ได้เช่นกัน ทั้งๆที่มนุษย์เราก็มีสมอง มีความคิดสามารถสรรสร้างมุขต่างๆมาด่าทอกันหรือมาโจมตีใส่ไคล้กันได้อย่างมากมาย แต่มุสลิมก็ไม่สามารถละเมิดกฎข้อนี้ได้ว่าห้ามไปดูหมิ่นศาสนาอื่น “ศาสนาของท่านก็สำหรับพวกท่าน ศาสนาฉันก็สำหรับฉัน” <คำแปลอัลกุรอาน 109:6>

และสำหรับการทำลายพระพุทธรูปนั้นมุสลิมก็ไม่เคยไปละเมิดทรัพย์สินของใคร แต่ใน อัฟกานิสถานนั้นมันเป็นสมบัติของประเทศเขา ใครจะเก็บใครจะทำลายนั่นก็เป็นสิทธิของเจ้าของสมบัตินั้นๆ แต่รัฐบาลตอลิบันผู้ปกครองอัฟกานิสถานในเวลานั้นเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มุสลิมห้ามเคารพ และเป็นภาคีต่อพระเจ้า เขาจึงทำลายไป แต่ชาวตะวันตกกลับนำเรื่องนี้มาประนาม ทั้งๆที่พวกเขาก็ไม่ได้เคารพบูชารูปปั้นเหล่านั้นแต่อย่างใด ซึ่งในคัมภีร์ไบเบิ้ลกล่าวว่า อย่าทำรูปเคารพสำหรับตนเป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่อยู่ในฟ้าเบื้องบน หรือบนแผ่นดินเบื้องล่าง หรือในน้ำใต้แผ่นดิน อย่ากราบไหว้หรือปรนนิบัติรูปเหล่านั้น เพราะเราคือพระเจ้าของเจ้า” <อพยพ 20:4 5> พระเยซูจึงตรัสตอบว่าไอ้ซาตาน จงไปเสียให้พ้น เพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว” <มัทธิว 4:10> ชาวตะวันตกไม่ได้เคารพนับถือหรือให้เกียรติพระพุทธรูปแต่ประการใด มิหนำซ้ำพวกเขายังถือว่าพฤติกรรมการลบหลู่ดูหมิ่นพระพุทธรูปที่พวกเขานิยมกระทำนั้นเป็นสิทธิเสรีภาพด้วยซ้ำ แต่ที่ชาวตะวันตกสร้างกระแสเรื่องนี้มาก็เพื่อจะหาแนวร่วมต่อต้านศาสนาอิสลาม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหาแนวร่วมต่อต้าน รัฐบาลตอลิบัน เพราะพวกเขาต้องการเสียงสนับสนุนในการถล่มอัฟกานิสถานนั่นเอง

ความเชื่อของศาสนาหนึ่งมันอาจจะไปขัดกับความเชื่อของอีกศาสนาหนึ่งได้ แต่นั่นไม่ถือว่าเป็นการเจตนาดูหมิ่น    ตัวอย่างเปรียบเทียบ เช่น ความเชื่อของชาวฮินดูนั้นถือว่าวัวเป็นเทพเจ้าหรือสัตว์พาหนะของเทพเจ้า เพราะฉะนั้นชาวฮินดูจะเคารพบูชาวัว ไม่ฆ่าและไม่กินวัว แต่สำหรับศาสนิกอื่นแล้ว ถามว่าฆ่าวัวไหม กินวัวไหม?แน่นอนว่าสำหรับศาสนิกอื่นนั้นไม่ได้เคารพบูชาวัว เขาจึงมีการเชือดและบริโภคเนื้อวัว ซึ่งแน่นอนชาวฮินดูย่อมไม่พอใจ แต่เขาก็ย่อมเข้าใจว่าศาสนิกอื่นนั้นไม่ได้เคารพบูชาวัวเหมือนตน ดังนั้นคนทั่วไปที่เชือดและบริโภคเนื้อวัวนั้นจึงไม่ได้มีเจตนาดูหมิ่นหรือล้อเลียนชาวฮินดูแต่อย่างใด เช่นเดียวกันชาวมุสลิมก็ไม่ได้เคารพบูชารูปปั้น ซึ่งการทำลายรูปปั้นของชาวมุสลิมนั้นก็ย่อมกระทบความรู้สึกของคนศาสนิกอื่นที่นับถือรูปปั้นนั้น แต่ข้อนี้ก็ควรเข้าใจว่ามุสลิมไม่ได้มีเจตนาละเมิดความเชื่อศาสนาอื่นแต่อย่างใด ซึ่งต่างจากที่ชาวตะวันตกได้กระทำการล้อเลียนดูหมิ่นท่านนบีมุฮัมมัด แล้วการกระทำของเขานั้นก็ไม่ได้อยู่ในกรอบคำสั่งสอนหรือความเชื่อทางศาสนาของพวกเขาเลย ดังนั้นมันจึงเป็นการนำคำว่าสิทธิเสรีภาพมาอ้างในการละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้อื่นโดยแท้

Advertisements
 

One Response to “ทำไมอัฟกานิสถานต้องทำลายพุทธรูป ?”

  1. กิรติ Says:

    เห็นด้วยในหลายทัศนะของท่านผู้เขียน ผมเองก็เป็นชาวพุทธ แต่ผมก็ไม่ได้ปฏิเสธหรือ ยินดี กับการทำลายรูปปั้น เพราะในทัศนะของพุทธ โดยแท้จริงแล้วก็ไม่เน้นให้ยึดติดสิ่งที่เป็นวัตถุ รูปปั้น เครื่องราง ในสมัยพุทธกาล ก็ไม่ได้มีการปลุกเสกพระเครื่องเช่นกัน เพราะให้ยึดในหลักธรรม(คำสอน) หลักกรรม และการทำความดีละเว้นความชั่ว


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s