Assabikoon กลุ่มชนแนวหน้า

Just another WordPress.com weblog

ทำไมอัฟกานิสถานต้องทำลายพุทธรูป ? กรกฎาคม 30, 2009

Filed under: ชี้แจง — shabab00 @ 11:21 pm

โดย มูฮาญิรีน

…….จากข่าวการทำลายพระพุทธรูปเก่าแก่ในประเทศอัฟกานิสถาน ทำให้พุทธศาสนิกชนเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมาก ชาวตะวันตกทราบข้อนี้ดีว่าถ้าเขาสร้างกระแสข่าวนี้ให้ดัง ก็จะทำให้เกิดแนวร่วมในการต่อต้านอิสลามอีกหนึ่งกลุ่มคือชาวพุทธ! และไม่เป็นการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดแต่อย่างใด เพราะหลักจากเหตุการณ์นั้นชาวพุทธก็เริ่มไปหยิบประวัติศาสตร์ปลอมๆมาเล่นงานมุสลิม คือจากเดิมที่เราเคยร่ำเคยเรียนกันมาว่าเหตุที่พุทธศาสนาเสื่อมลงในประเทศอินเดียก็เพราะเป็นศาสนาที่ไม่มีพิธีกรรม แต่คนอินเดียนั้นนิยมให้มีพิธีกรรมทางศาสนา เขาไม่ชอบศาสนาที่เป็นทฤษฎีหรือปรัชญามากนัก เขาจึงหันไปนับถือศาสนาฮินดูกันหมดจนกลายเป็นศาสนาประจำชาติของอินเดียไป แต่ในปัจจุบันนี้บรรดาพระสงฆ์และนักเผยแผ่ศาสนาพุทธได้อ้างเหตุผลใหม่แล้ว! เขาบอกว่าเหตุที่พุทธศาสนาเสื่อมไปจากอินเดียก็เพราะ (more…)

Advertisements
 

วิเคราะห์หลักฐานเรื่อง การกินเลี้ยงบ้านผู้ตาย กรกฎาคม 29, 2009

A photo of of a delicious looking Tom Yum Talay, you can see prawns, squid, mushrooms, onions, tomatoes, chilies and of course the soup itself.

วิเคราะห์หลักฐานเรื่อง การกินเลี้ยงบ้านผู้ตาย

โดย อ.ปราโมทย์ ศรีอุทัย

วิเคราะห์หลักฐานเรื่อง การกินเลี้ยงบ้านผู้ตาย

ปัญหาเรื่องบ้านผู้ตายเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหาร  เพื่อส่งผลบุญให้แก่ผู้ตาย ซึ่งชาวบ้านทั่วๆไปจะเรียกกันว่า  ทำบุญบ้านคนตาย, — [ทั้งๆที่ตามทัศนะของนักวิชาการทั้ง 4  มัษฮับเห็นพ้องกันว่า เรื่องนี้ ผู้กระทำจะไม่ได้รับผลบุญดังความเข้าใจ แต่เป็นเรื่องของ “บาป” เพราะเป็นอุตริกรรม (บิดอะฮ์) ที่น่ารังเกียจและไม่สมควรกระทำ ดังจะได้อธิบายรายละเอียดต่อไป] – นั้น เป็นปัญหาขัดแย้งที่แพร่หลายมากในปัจจุบัน,   โดยเฉพาะในประเทศไทยทั้งภาคกลางและภาคใต้ จนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชาวบ้านที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องศาสนา   แต่มีความเชื่ออย่างแน่นแฟ้นสืบต่อกันมาว่า  การเลี้ยงอาหารให้ญาติพี่น้องที่ตายไปเป็นเรื่องที่อนุญาตให้ทำได้,    และผู้ตาย ก็จะได้รับผลบุญ (ตามความเข้าใจของตน) จากการเลี้ยงอาหารให้นั้น …

แน่นอน !  เมื่อมีผู้คัดค้านว่า   การเลี้ยงอาหารบ้านผู้ตายทำไม่ได้  เพราะไม่มีหลักฐาน,   (หรือบางคนกล่าวคำหนักถึงขั้นประณามว่า เป็นบิดอะฮ์ เฎาะลาละฮ์)  จึงสร้างความไม่พอใจแก่ชาวบ้านที่นิยมกระทำสิ่งนี้อยู่  จนเกิดความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันเองในหมู่บ้าน  หรือถึงขั้นแยกมัสญิดกันก็มีหลายแห่งเพราะเรื่องนี้ …

ยิ่งกว่านั้น   ปรากฏว่ามีผู้รู้บางท่าน —  ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะครูในยุคเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี้ หรือนักเรียนที่เรียนจบมาจากต่างประเทศ,  โดยเฉพาะ จากประเทศอียิปต์ในปัจจุบันบางท่าน — ซึ่งมักจะพูดอยู่เสมอว่า  ตนเอง เป็นเพียง  “มุก็อลลิด”  (คือผู้ที่ยอมรับเอาทัศนะของ  “มุจญตะฮิด”  มาปฏิบัติโดยไม่จำเป็นต้องรู้หลักฐาน) …  และเป็นนัก  “ทัศนะนิยม”  คือ เชื่อถือในทัศนะของนักวิชาการมัษฮับใดมัษฮับหนึ่งอย่างเคร่งครัด ซึ่งตามปกติ จะไม่ยอมออกนอกลู่นอกทางของมัษฮับที่ตนเองสังกัดอยู่ง่ายๆ …

แต่ .. ในเรื่องของการเลี้ยงอาหารบ้านผู้ตายนี้   (more…)

 

ถามให้คิด สะกิดใจ

ถามให้คิด…สะกิดใจ
สู่เจ้ามิได้ใคร่ครวญดูบ้างหรือ ?


โดย ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม...

บทความต่อไปนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อที่จะเตือนสติผู้ที่ยังปฏิเสธการมีอยู่ของพระผู้สร้างที่แท้จริง หรือ เราจะเรียกว่า พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงก็ได้ โดยมีความหวังว่าพี่น้องมุสลิมท่านใดที่มีเพื่อนชาวต่างศาสนิกบทความนี้อาจจะเป็นประโยชน์แก่เขาได้ ก็ขอนำบทความนี้ไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเพื่อเป็นก้าวแรกในการสะกิดจิตสำนึกเบื้องลึกของเขาผู้นั้น อิสลามสอนเอาไว้ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดขึ้นมาโดยมีความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงอยู่ตั้งแต่เกิดแล้ว แต่เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบตัวเขาทำให้เขาผู้นั้นมีความคิดความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่นกลายเป็นผู้ที่ปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงไป และบางรายปากก็กล่าวว่า ไม่เชื่อในพระเจ้า หรือพระผู้สร้างที่แท้จริง แต่ในขณะเดียวกันก็กราบไหว้บูชาสิ่งต่างๆสารพัด (more…)

 

แนวความคิดอุดมการณ์ที่ซึ่งเวลาของมันนั้นได้มาถึงแล้ว

bluegy Images Hosting

แนวความคิดอุดมการณ์ที่ซึ่งเวลาของมันนั้นได้มาถึงแล้ว 1

บทความโดย แพทริค เจ บุชานัน 2

แปลโดย ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม

ในปี ค.ศ. 1938 อันเป็นปีของ เอนคลัซ 3 ( Anschluss ) และ ข้อตกลงมิวนิค ( Munich ) ชาวคาทอลิกคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะรับรู้และเข้าใจอะไรได้เป็นอย่างดี ได้มองข้ามทวีปไปอันเป็นที่ซึ่งมรสุมแห่งสงครามนั้นได้เกิดขึ้นและเขาก็พบอีกว่าเมฆหมอกแห่งสงครามอีกลูกหนึ่งได้กำลังก่อตัวกันขึ้น

เฮแลร เบลเลค 4 ได้เขียน เอาไว้ว่า  “ ผมได้คิดมาเสมอ…บางทีอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้  ว่า จะมีการฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งของอิสลสาม  และ ลูกๆหลานๆของพวกเราก็จะได้เห็นอีกเช่นกันถึง การเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแห่งความพยายามต่อสู้ขับเคี่ยวและหั่มหั่นกันอย่างอย่างดุเดือดระหว่างวัฒนธรรมแห่งคริสเตียน กับคู่แข่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมันที่มีมาช้านานกว่าพันปี ” (more…)

 

ถลกหนังไซออนนิส ตอนที่ 4

ถลกหนังไซออนนิส

ตอนที่ 4

The Biggest Secret

Bluegy Images Hosting

N นิว Wเวิร์ด Oออร์เดอร์ พลพรรคสาวก(ชัยตอน) ผู้สมรู้ร่วมคิดระดับโลก ทำการประกาศระเบียบการณ์ของพวกมันแก่ชาวโลกด้วยยุทธวิธีที่พวกมันเชี่ยวชาญ นั่นคือการกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกในระดับมวลชนเพื่อขับเคลื่อนกลจักรแห่งอำนาจเหนือโลก หากเปรียบเทียบระดับของปัจเจกชนหนึ่งให้เป็นเสมือนโมเลกุลหนึ่งของน้ำในหม้อต้ม เมื่อทำให้น้ำเหล่าร้อนจนเดือดพล่าน ก็จะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนหัวรถจักรให้เคลื่อนไปได้เยี่ยงเดียวกันนั้น และพลังที่สื่อสารมวลชนอัดฉีดเข้าไปสู่มวลชนในระบบนั้น ก็คืออารมณ์แห่งความหวาดกลัวและความคาดหวัง เมื่อใดที่ต้องการเร่งเร้าให้มวลชนฮือตามกระแสไปในทิศทางใด ก็เพียงอัดฉีดข่าวสารแห่งความคาดหวังเหล่านั้นเข้าไปสู่สังคม เช่นตัวเลขที่แสดงความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และเมื่อใดที่ต้องการหยุดยั้งหรือปรามกลุ่มชนใดก็เพียงอัดฉีดข่าวสารแห่งความหวาดกลัวเข้าไปในทิศทางตรงข้ามกัน เช่นตัวเลขที่แสดงความถดถอยทางเศรษฐกิจ เพื่อให้สังคมขับเคลื่อนไปตามที่พวกมันต้องการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกในตลอดศตวรรษที่ผ่านมา และอุบายที่พวกมันใช้ ก็ได้สร้างผลกำไรเป็นกอบเป็นกำเพื่อนำเงินก้อนเหล่านั้นไปใช้ปลุกระดมมวลชนเข้าสู่สงครามเข่นฆ่ากันมาโดยตลอด (more…)

 

ถลกหนังไซออนนิส ตอนที่ 3

ถลกหนังไซออนนิส

ตอนที่ 3

รอยลัทธิซาตาน กับ ไสยศาสตร์ในเมืองไทย

ถ้าเอ่ยถึงอิลลูมิเนติหรือฟรีเมสัน คนก็มักนึกถึงในเชิงการเมืองว่าเป็นสมาคมลับที่เข้าไปแทรกแซงอยู่ทั่วโลก แต่ว่าในความเป็นจริง เราต้องไม่แยกระหว่างศาสนาความเชื่อและการเมืองออกจากกัน ทั้งนี้หากเอ่ยถึงอิลลูมิเนติและฟรีเมสันแล้ว จะต้องรำลึกเสมอว่าพวกเขาเป็นลูกหลานชาวยิว และพวกเขาบูชาชัยฏอน (ซาตาน)

ชาวยิวนั้นต้องยกให้ว่าเป็นบิดาแห่งวิชาไสยศาสตร์ เพราะไสยศาสตร์ทั่วโลก ก็เป็นวิชาที่ศึกษาสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากชาวยิว

ธงชาติอิสราเอลรูปดาว 6 แฉกนั้น เป็นสัญลักษณ์ของชาวยิว มันเป็นสัญลักษณ์ของผู้บูชาชัยฏอนและเครื่องหมายทางไสยศาสตร์ ซึ่งชาวยิวเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งนบีสุลัยมาน (โซโลมอน)

Bluegy Images Hosting

(more…)

 

ถอดรหัส CERN (ตอนที่ 2)

ถอดรหัส CERN

(ตอนที่ 2)

ตราประทับสำคัญของสหรัฐอเมริกา

Bluegy Images Hosting

ตราประทับของสหรัฐฯถูกออกแบบโดยฟรีเมสัน มันเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมาย นอกจากฟรีเมสันแล้วไม่มีใครเข้าใจความหมายของมันได้

เคยมีใครถามตัวเองไหมว่าทำไมต้องมีสัญลักษณ์พีรามิดนี้บนธนบัตร 1 ดอลลาร์ ?

พีรามิดเป็นสัญลักษณ์ที่น่าหลงใหลดึงดูดใจของฟรีเมสันมาช้านาน เพราะมันคือวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาซาตานในหลายอารยธรรมโบราณ จุดเริ่มต้นของมันย้อนไปถึง Enoch (นบีอิดรีส ผู้ที่อัลลอฮฺสอนให้ใช้ปากกาขีดเขียน และเป็นสถาปนิกคนแรกของโลก)

ภาษาลาติน E Pluribus Unum’ ในรูป (อินทรี) แปลความหมายได้ว่า ‘หนึ่งเดียวเหนือความหลากหลาย’ ซึ่งเป็นรากฐานของแผนการเพื่อผนึกรวมรัฐและระบบเงินตราของโลกให้อยู่ภายใต้ระบอบเดียว โดยมีผู้ปกครองคือกลุ่มผู้บูชาซาตาน

หินก้อนบนสุดยังไม่อาจลงมาประทับ ณ ยอดพีรามิดได้ นัยของความหมายนี้คือ (more…)